https://antibiotiqueaugmentin.com/diarrhee-augmentin-bebe/
DAIKIN ALTHERMA 3 BLUEVOLUTION EPGA-DV

DAIKIN ALTHERMA 3 BLUEVOLUTION EPGA-DV

  • Новата генерација, 3-та генерација на Daikin Altherma со R32 еколошки фреон
  • Достапни капацитети: 11KW, 14KW, 16KW
  • Модели: EPGA11DV, EPGA14DV, EPGA16DV
  • Единиците на Daikin се погодни за сите климатски услови, дури со работен опсег до -28°C
  • Системот - Даикин Алтерма 3, е моќен да постигне температура на излезна вода до 60°C,  при надворешна температура од -10°C, без притоа да има потреба за вклучување на дополнителен греач
  • Надворешните хидро-сплит единици на Daikin Altherma 3, 11-14-16 kW, може да се поврзат со различни внатрешни единици, вклучувајќи високо-ѕидни единици, парапетни единици со интегриран бојлер
  • Топлотната пумпа Daikin Altherma 3 (11-14-16 kW) е една од групите на производи за греење и ладење на домот, што работат со еколошки фреон R32, и користат 30% помалку фреонско полнење за да се добијат подобри перформанси
  • Приклучок за вода е потребен само со надворешната единица
  • Лесна инсталација и пуштање во работа (исто како и кај другите системи на DAIKIN, примарно внимание во развојот на DAIKIN Аltherma 3 со R32 фреон, капацитети 11 kw, 14 kw и 16 kW е посветено за да им овозможи на монтерите да ги специфицираат, инсталираат и конфигурираат новите системи што е можно поедноставно и побрзо
  • Надворешната единица EPGA-DV може да се поврзе со внатрешни единици: EAB(H/X)-D високоѕидни единици, EAV(H/X)-D парапетни единици со вграден бојлер за топла вода

Погледнете целосна техничка спецификација Daikin Altherma 3 toplotna pumpa 11 kw 14 kw 16 kw vo Pakson Skopje

PAKSON © 2021. All Rights Reserved.