https://antibiotiqueaugmentin.com/diarrhee-augmentin-bebe/
DAIKIN ALTHERMA EHBH-CB

DAIKIN ALTHERMA EHBH-CB

  • Топлотната пумпа работи на принцип воздух-вода
  • Високоѕидна внатрешната единица
  • Најдобра сезонска ефикасност што овозможува најголема заштеда на работните трошоци  
  • Може да се комбинира со бојлер за санитарна топла вода
  • Работи и на -25°C

Погледнете целосна техничка спецификација 

Слични продукти

PAKSON © 2021. All Rights Reserved.