https://antibiotiqueaugmentin.com/diarrhee-augmentin-bebe/
DAIKIN ALTHERMA EHVH-CB

DAIKIN ALTHERMA EHVH-CB

  • Топлотната пумпа работи на принцип воздух-вода
  • Парапетна внатрешна единица со интегриран резервоар за санитарна топла вода
  • Најдобра сезонска ефикасност што овозможува најголема заштеда на работните трошоци  
  • Работи и на -25°C  

Погледнете целосна техничка спецификација 

PAKSON © 2021. All Rights Reserved.